HOME

Strona zawiera materiały dla uczniów i nauczycieli:

POMOC:       Jak opracować rozkład materiału?

Opis    pobierz plik pdf 

Rozporządzenie Ministra Edukaji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r.     pobierz plik pdf 

Projekt programu KOWEZiU     pobierz plik pdf 

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

dla kwalifikacji E.12 „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych”

       - urządzenia techniki komputerowej :  UTK nr programu 351203 

       - diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej :  DIAGiNAP UTK 

       - systemy operacyjne :  SO 351203 


dla kwalifikacji E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”

       - administracja sieciowymi systemami operacyjnymi :  ADMIN SO 351203 

       - projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych :  PiMLOKSIEĆ 351203 


dla kwalifikacji E.14 „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami”

       - administracja bazami danych :  BAZY DANYCH 351203 

 

„Stara” podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]


       - systemy operacyjne i sieci komputerowe :  SOiSK nr programu 312[01] 

       - urządzenia techniki komputerowej :  UTK nr programu 312[01] 

       - programowanie strukturalne i obiektowe :  PROGRAMOWANIE 

 

Dzisiaj (2020-09-28) stronę odwiedziło: 11 gości.       Ostatnia aktualizacja: 03.07.2020r.