HOME

Strona zawiera materiały dla uczniów i nauczycieli:

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 351203

dla kwalifikacji E.12 „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz±dzeń peryferyjnych”

       - urz±dzenia techniki komputerowej :

       - diagnostyka i naprawa urz±dzeń techniki komputerowej :  DIAGiNAP UTK 

       - systemy operacyjne :  SO 351203 


dla kwalifikacji E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”

       - administracja sieciowymi systemami operacyjnymi :

       - projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych :


dla kwalifikacji E.14 „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami”

       - administracja bazami danych :

 

„Stara” podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]


       - systemy operacyjne i sieci komputerowe :  SOiSK nr programu 312[01] 

       - urz±dzenia techniki komputerowej :

       - programowanie strukturalne i obiektowe :

 

stronę odwiedziło: 283952 go¶ci. Dzisiaj (2018-07-22) stronę odwiedziło: 42 go¶ci.       Ostatnia aktualizacja: 25.09.2014r.